Odins Øye AS er et konsulentselskap innenfor organisasjonsutvikling og rekruttering. Vår kompetanse er bygget på 25 års erfaring innen rekruttering, ledelse og rådgivning. Primærmarkedet er Vestfold, Buskerud og Telemark.

Fokus på én flytter mange!

Fokus på den enkelte øker virksomhetens mulighet til å oppnå forretningsmessige mål, gir gode ringvirkninger inn i kollegafellesskapet og på bunnlinjen. Odins Øyes tilnærming er kombinasjonen av teamfokus og individfokus i møte med virksomhetene.

Odins Øye AS | Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg | Tlf: 33 30 91 91 / 994 76 242