Hvorfor velge oss

Hos oss får hver enkelt kunde stor oppmerksomhet.
Vi har satt tre K-er som vår mal i møte med våre kunder:

 • Kvalitetsbevisst
 • Kostnadseffektiv
 • Kundetilpasset
Våre mål:
 • Overgå forventningene
 • Forstå kultur og utvikle kultur
 • Være ærlige, modige og kreative
Kvalitetsbevisst

For oss er det avgjørende å forstå kundens mål, verdier og strategier.

 • Vi prioriterer god tid i kartleggings - og analysefasen
 • Gjennomarbeidede metoder og hensiktsmessige analyseverktøy
 • Erfarne senior rådgivere, med lang ledererfaring
 • Kvalitetssikrer leveransen ved tett personlig oppfølging i etterkant
Kostnadseffektiv

Vi deler kundens fokus på at pris også er et viktig moment i valget

 • Rasjonell drift basert på lang erfaring
 • Liten og fleksibel organisasjon
 • Nøktern holdning
Kundetilpasset

Vi prioriterer å forstå kundens utgangpunkt, fordi vi ser at resultatet blir bedre og varer lenger

 • Vektlegger å bli godt kjent med kundens forretningsstrategi, miljø og kultur
 • Helhetstenkende og opptatt av å gi våre kunder merverdi
 • Har forståelse av og erfaring fra ulike bransjer

 

Odins Øye AS | Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg | Tlf: 33 30 91 91 / 994 76 242