Forretningsområder

Rekruttering

Ansettelse av riktig person er avgjørende for å oppnå ønsket resultat og godt arbeidsmiljø. I rekrutteringsprosessene av ledere og nøkkelpersonell legger vi vekt på å utvikle god kjennskap til kultur og forretningsmål for å kvalitetssikre valget.

Vis hele teksten …


Organisasjonsutvikling

Gjennomtenkt og målrettet utvikling av virksomhetens ansatte gir trivsel og øker prestasjonene. Ved å jobbe tett på virksomheten er målet å forstå og utvikle kulturen gjennom spesialtilpassede program som utfordrer og utvikler ansatte på alle nivå. Dette er kjernen i Odins Øyes tilnærming.

Vis hele teksten …


Rådgiving og coaching

Individuelt fokus på ledere øker selvinnsikt og gir positive ringvirkninger i virksomheten. Samtalene gir forståelse av hvordan de best kan utnytte og utvikle eget potensial til å oppnå resultat – ofte gjennom andre. Prosessen med å finstille sin presisjon øker bevisstheten rundt eget bidrag for å oppnå virksomhetens forretningsmessige mål.

Vis hele teksten …


Profil- og analyseverktøy:

Odins Øye er autorisert på DISC basert på Jungs typemodeller og Humetricas profil- og analyseverktøy basert på «Big Five» og Belbins team- og rollemodeller.

Odins Øye AS | Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg | Tlf: 33 30 91 91 / 994 76 242