Om oss

«Fokus på én flytter mange»

Selskapet Odins Øye AS ble etablert i januar 2004. Kompetansen er bygget på mer enn 25 års erfaring innen rekruttering, ledelse og rådgivning. Vi rådgir og bistår våre kunder med rekruttering, forretnings- og organisasjonsutvikling, lederutvikling, coaching og planlegging og gjennomføring av endringsprosesser.

Vår styrke er kombinasjonen av teamfokus og individfokus i møte med virksomhetene. Fokus på den enkelte leder sikrer virksomheten større treffsikkerhet i forhold til forretningsmål og øker kvaliteten i relasjonene. Individuelle samtaler utfordrer og utvikler lederen personlig og faglig, og bidrar til en målrettet prosess som styrker den enkelte i egen prestasjon og samspill med teamet.

Vi er opptatt av å være grundige, kostnadseffektive og ha stor grad av kundetilpasning. Hos oss får hver kunde stor oppmerksomhet.

 

Historien om Odin

Navnet Odins Øye er hentet fra norrøn mytologi der Odin er den klokeste av alle guder. Odin har samlet sin enorme viten ved å spørre seg frem i verden. Han søker ikke bare viten, men også visdom.

Odin har en rådgiver som heter Mime. Mime har en brønn som rommer denne viten og visdom. For å få lov til å drikke av visdommens brønn må man bringe Mime et offer. 

Odin fikk lov til å drikke av brønnen, men den pris han måtte betale for evnen til å se inn i fremtiden, – og inn i seg selv var stor. Odin måtte betale med sitt ene øye. 

Vår filosofi 

Vi tror som Odin, at verdier skapes gjennom et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv - vi må dele vår viten og visom og vi må gi noe for å få noe. Derfor er vi på kontinuerlig søken etter kunnskap og utvikling sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Ved å arbeide etter en slik filosofi, med menneskene i en organisasjon, tror vi på økt verdiskapning og lønnsomme bedrifter

Gasellebedrift

I 2007 fikk Odins Øye AS status som Gasellebedrift


Odins Øye AS | Fjordgaten 9, 3125 Tønsberg | Tlf: 33 30 91 91 / 994 76 242